Vilka garantier ger ni?

Vi erbjuder en mängd olika material på vår webbplats. Vänligen se våra garantier per material nedan:

  • Basicmattor: 1 år
  • Comfortmattor: 2 år 
  • Luxury och gummimattor: 3 år 
  • Premium och DuoGripmattor: 4 år                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Garantivillkor

- Vi garanterar inte klagomål på grund av missbruk, felaktigt underhåll eller inget underhåll.

- Under hanteringen ber vi dig att ge oss möjlighet att bedöma klagomålet och, om motiverat, att reparera eventuella fel.

- Ingen garanti vid slitage på grund av åldrande och stress på mattan.

- Ingen garanti vid slitage på grund av vasst material.

- Ingen garanti vid högre belastning än vad produkten är avsedd för.                                            

- Ingen garanti vid skador orsakade av läckage av vätskor på eller under golvet, inklusive eventuella konsekvenser såsom mögel eller lukt.

- Ingen garanti för skador orsakade av husdjur, såsom repor av klor, bettskador etc.

- Ingen garanti vid skador på grund av rengöringsmedel, kosmetika eller liknande peroxidämnen.

- Ingen garanti efter användning av kemikalier på våra produkter. (frätande ämnen).

- Ingen garanti vid fuktskador/fläckar på grund av urin. Vi erbjuder olika material på vår hemsida. Vi ger följande garantier per material: